Nytt styre

Årsmøtet for 2020 vart gjennomført 16.06.2020

Styret har denne sammensetningen etter årsmøte:

Leder Sigbjørn Nesse
Økonomi Arve Selsås
Styremedlem Marianne Skulstad
Styremedlem Anita Litlehamar
Styremedlem Margot Laurhammer
Varamedlem Helge Lagerstrøm
Varamedlem Liv Astrid Rolfsnes  
Bedriftens repr Geir Ove Sele
 

Klikk på prikkene for å gå direkte til hyttene.