Kontakt oss

Velferdsklubben for Wärtsilä Norway
5420 Rubbestadneset
Org.nr.: 990 060 223

Kort oversikt over kontaktperson i styret og de forskjellige aktivitetsområdene:

Styret

Kontakt: Mari Grov Ottesen – leder

Arrangement

Caroline Nesse

Basseng

Stord, kontakt: Ingebjørg Lien

Golf

Kontakt: Oddgeir Esperø

Innebandy/Fotball

Bømlo, kontakt: Raymond Våge

Fitjar, kontakt: Øystein Grov Nilsen

Sykkel

Stord, kontakt: Arve Selsas

Trimrom Heiane

Stord, kontakt: Johnny Larsen

Bergen City Marathon

Kontakt: Trond Lekve

Klikk på prikkene for å gå direkte til hyttene.