Styret

Styret i Velferdsklubben for Wärtsilä består av:

 

LEDER:                               Mari Grov Ottesen

ØKONOMI:                         Christer Hollekim

STYREMEDLEM:               Tore Markhus

STYREMEDLEM:               Tørres Edvardsen

STYREMEDLEM:               Karina Fylkesnes

VARAMEDLEM:                 Helge Lagerstrøm

VARAMEDLEM:                 Alina Litovchenko

VARAMEDLEM:                 Liv Astrid Rolfsnes

BEDRIFTS REP.:               Geir Ove Sele

Klikk på prikkene for å gå direkte til hyttene.