Nytt styre

Årsmøtet for 2020 vart gjennomført 16.06.2020

Styret har denne sammensetningen etter årsmøte:

Leder Sigbjørn Nesse
Økonomi Arve Selsås
Styremedlem Marianne Skulstad
Styremedlem Anita Litlehamar
Styremedlem Margot Laurhammer
Varamedlem Helge Lagerstrøm
Varamedlem Liv Astrid Rolfsnes  
Bedriftens repr Geir Ove Sele