Nytt styre

Årsmøtet for 2021 ble gjennomført 21.04.2022

Styret har denne sammensetningen etter årsmøtet:

Nytt styreSigbjørn Næsse, lederValgt for 2 år
Torgeir Sørvik, økonomiIkke på valg, 1 år igjen
 Margot Laurhammer, styremedlemValgt for 2 år
 Anne Halderaker, styremedlemValgt for 2 år
 Vanja Storetvedt, styremedlemValgt for 2 år
 Geir Ove Sele, bedriftens representantVelges ikke av årsmøtet
Karina Fylkesnes, varamedlemValgt for 2 år
Liv Astrid Rolfsnes, varamedlemIkke på valg, 1 år igjen