Nytt styre

Årsmøtet for 2022 ble gjennomført 30.3.2023

Styret har denne sammensetningen etter årsmøtet:

Nytt styreAnne Kloven, lederIkke på valg (1 år)
Torgeir Sørvik, styremedlemGjenvalg, 2 år
 Margot Laurhammer, styremedlemIkke på valg (1 år)
 Tor Johannessen, styremedlemNy, 2 år
 Vanja Storetvedt, økonomiIkke på valg (1 år)
 Geir Ove Sele, bedriftens representantVelges ikke av årsmøtet
Karina Fylkesnes, varamedlemIkke på valg (1 år)
Liv Astrid Rolfsnes, varamedlemGjenvalg , 2 år