Nytt styre 2024

Årsmøtet for 2024 ble gjennomført 25.04.2024 Styret har denne sammensetningen etter årsmøtet:

Leiar Tor Johannessen. Kasserar Lena Drescher, Styremedlem Margot Laurhammer, Skrivar Torgeir Sørvik, Styremedlem Marte Fischaa, 1. varamedlem Liv Astrid Rolfsnes, 2. varamedlem Janne Gilje