Årsmøter

Alle medlemmer får tilsendt innkallelser og referater til årsmøte. Dersom du er nytt medlem og ønsker tildligere års dokumenter, kan du ta kontakt med medlemmer i styret for å få tilsendt disse.